Mirësevini në faqen zyrtare të
Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit

Rreth Nesh

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (KJV) është organ i krijuar nga ligji Nr.12/2018, datë 5.3.2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar.

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit përbëhet nga 15 anëtarë dhe mbështetet gjatë veprimtarisë së tij nga një sekretariat teknik i përbërë nga 15 anëtarë. 5 anëtarë të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit kanw ardhur nga konkurrimi i hapur, 5 nga trupa pedagogjike dhe 5 janë caktuar nga ILDKPKI. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është i organizuar në 5 trupa vlerësimi, me nga 3 anëtarë secila.

Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve ka për objekt: a) vlerësimin e pasurisë; b) kontrollin e figurës; c) vlerësimin e aftësive profesionale. Procesi i vlerësimit kalimtar bazohet në parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit dhe të proporcionalitetit, duke garantuar të drejtën e punonjësve për një proces të rregullt ligjor.

Misioni i KJV-së është zbatimi i ligjit, duke garantuar transparencën e procesit të vlerësimit kalimtar, besueshmërinë tek qytetari, tek agjencitë e tjera ligj zbatuese, tek partnerët ndërkombëtarë, duke rritur cilësinë e Policisë, Gardës dhe Sh.Ç.B.A për më shumë siguri te qytetarët.

Njoftime

Denonco!

Bëhu dhe ti pjese aktive!

TE DHËNAT E DENONCUESIT

TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT PËR TË CILIN BËHET DENONCIMI


PoJo

PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE SIPAS KRITEREVE TË VLERËSIMIT


VLERËSIMI I PASURISË

Fshehje e pasurisë (pasuri e padeklaruar/e pa justifikuar)KorrupsionTë dhëna të tjera
KONTROLLI I FIGURES

Kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuarPranim/shkëmbim dhuratash, favoresh apo parash nga persona të përfshirë në krimin e organizuarTë dhëna të tjera
AFTËSITË PROFESIONALE

Shkelje e etikës profesionaleZvarritje në procesTë dhëna të tjera


Vendime

Adresa Jone

Kalendari i Seancave

Korrik

Gusht 2019

Shtator
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for Gusht

1st

No Events
Events for Gusht

2nd

No Events
Events for Gusht

3rd

No Events
Events for Gusht

4th

No Events
Events for Gusht

5th

No Events
Events for Gusht

6th

No Events
Events for Gusht

7th

No Events
Events for Gusht

8th

No Events
Events for Gusht

9th

No Events
Events for Gusht

10th

No Events
Events for Gusht

11th

No Events
Events for Gusht

12th

No Events
Events for Gusht

13th

No Events
Events for Gusht

14th

No Events
Events for Gusht

15th

No Events
Events for Gusht

16th

No Events
Events for Gusht

17th

No Events
Events for Gusht

18th

No Events
Events for Gusht

19th

No Events
Events for Gusht

20th

No Events
Events for Gusht

21st

No Events
Events for Gusht

22nd

No Events
Events for Gusht

23rd

No Events
Events for Gusht

24th

No Events
Events for Gusht

25th

No Events
Events for Gusht

26th

No Events
Events for Gusht

27th

No Events
Events for Gusht

28th

No Events
Events for Gusht

29th

No Events
Events for Gusht

30th

No Events
Events for Gusht

31st

No Events