Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dritan Shefki Dorda

Subjekti: Z. Dritan Shefki Dorda, me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale Elbasan – Korcë të SHCBA-së

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E premte, datë 18/09/2020, ora 14:00

Trupa e Vlerësimit: Alban Laska, Artur Baku​, Mirela Ujkani (Miti)

Date

Sep 18 2020

Time

2:00 pm - 3:00 pm
Category