Njoftim për shpallje vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dritan Shefki Dorda

Subjekti: Z. Dritan Shefki Dorda. me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale Elbasan – Korcë të SHCBA-së

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Premte, datë 18/09/2020, ora 15:30

Trupa e Vlerësimit: Alban Laska, Artur Baku​, Mirela Ujkani (Miti)

Date

Sep 18 2020

Time

3:30 pm - 3:45 pm
Category