Anëtarët e

Komisionit te Jashtem te Vleresimit

Ana
Kapaj

Kryetare

Artur
Bako

Anëtar

Alban
Laska

Anëtar

Adriana
Meko

Anëtar

Bledar
Ilia

Anëtar

Elvira Daberdaku

Anëtar

Elida
Liko

Anëtar

Ela
Kërka

Anëtar

Ledian
Rusta

Anëtar

Luljeta
Qoku

Anëtar

Marjeta
Gjelaj

Anëtar

Mirela Ujkani (Miti)

Anëtar

Nertila Sadedini

Anëtar

Sonila Kadareja

Anëtar

Zamira
Gjini

Anëtar

Anëtarët e

Sekretariatit Teknik

Arta
Lleshi

Anëtar

Alida
Goxharaj

Anëtar

Eralda
Bajollari

Anëtar

Erjena
Bashari

Anëtar

Erlisa
Shkodrani

Anëtar

Floris
Muho

Anëtar

Gëzim
Selmani

Anëtar

Gent
Pejo

Anëtar

Gjergj
Prabibaj

Anëtar

Ilva
Mitro

Anëtar

Kozeta
Jana

Anëtar

Laert
Elmazaj

Anëtar

Marjana
Cela

Anëtar

Marjeta
Përlala

Anëtar

Suela
Pashaj

Anëtar