Lista e subjekteve për shortimin e dytë:

Lista e punonjësve të Policisë së Shtetit që do t’i nënshtrohen vlerësimin kalimtar dhe periodik, në shortin e dytë:

Nr Grada Emri Atësia Mbiemri Pozicioni
1 Drejtues i Parë Alfred Xhemal Çepe Drejtor i Drejtorisë  Policisë Vendore Durrës
2 Drejtues Hasan Iljaz Ahmetaj Drejtor i Drejtorisë  Policisë Vendore Berat
3 Drejtues Perlat Rexhep Vatoci Drejtor i Drejtorisë  Policisë Vendore Gjirokastër
4 Drejtues Artion Apostol Duka Drejtor i Drejtorisë  Policisë Vendore Vlorë
5 Kryekomisar Andon Sotir Marko Drejtor i Drejtorisë  Policisë Vendore Fier
6 Drejtues Arjan Selim Muça Drejtor i Drejtorisë  Policisë Vendore Elbasan
7 Drejtues i Parë Lorenc Kristo Panganika Drejtor i Drejtorisë  Policisë Vendore Korçë
8 Kryekomisar Ylli Mark Doda Drejtor i Drejtorisë Policisë Vendore Dibër
9 Drejtues Zef Pashk Laska Drejtor i Drejtorisë Policisë Vendore Kukës
10 Drejtues i Parë Niko Axhem Brahimaj Drejtor i Drejtorisë Policisë Vendore Shkodër
11 Drejtues Ferdinand Bajram Mara Drejtor i Drejtorisë Policisë Vendore Lezhë
12 Drejtues Enkeleda Enver Toska Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Tiranë
13 Drejtues Ndue Mark Doçi Drejtor I Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Durrës
14 Kryekomisar Idajet Shaban Hoxha Drejtor I Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Gjirokastër
15 Kryekomisar Luan Gezim Hysenj Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Vlorë
16 Kryekomisar Arben Gjergji Joco Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Korçë
17 Kryekomisar Zija Mehmet Sulaj Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Kukës
18 Drejtues Krenar Veli Muço Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Shkodër
19 Drejtues i Lartë Bilbil Shefqet Memaj Drejtori/Rektori i Akademisë  Sigurisë
20 Drejtues i Parë Gentjan Agron Shehaj Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit, në Akademinë e Sigurisë
21 Drejtues i Parë Ilirjan Kadri Mandro Drejtor/Dekan në Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit, në Akademinë e Sigurisë
22 Drejtues Mehdi Enver Çanga Drejtori/Administratori në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Akademinë e Sigurisë
23 Drejtues Xhavit Feta Shala Drejtor i Qendrës Kërkimore Shkencore, në Akademinë e Sigurisë
24 Drejtues Ylli Mitro Vasili Drejtor i Kolegjit Profesional i Lartë “Kolegji I Policisë”, në Akademinë e Sigurisë
25 Drejtues Dhimitraq Jorgaq Ziu Zëvendësdrejtor për Sigurinë Publike në DVP Tiranë
26 Kryekomisar Arsen Mitat Sinamataj Zëvendësdrejtor për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe K.Rënda
27 Kryekomisar Edvin Jak Ndreu Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Durrës
28 Drejtues Gani Isa Zeneli Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Durrës
29 Drejtues Fatmir Resmi Hoxha Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Berat
30 Drejtues Arjan Tafil Feri Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Berat
31 Drejtues Bajram Sheme Marra Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Gjirokastër
32 Drejtues Koço Trifon Dafa Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Gjirokastër
33 Kryekomisar Gentian Habip Berberi Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Vlorë
34 Kryekomisar Artur Lavdi Selimaj Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Vlorë
35 Kryekomisar Arjan Ramadan Kurti Zëvendësdrejtor për krimet në Drejtorinë e Policisë Vendore Fier
36 Kryekomisar Luigj Pjeter Vathi Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Fier
37 Drejtues Ilirjan Selajdin Balla Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Elbasan
38 Drejtues Albert Trifon Nushi Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Elbasan
39 Kryekomisar Alfred Hasan Nomani Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Korçë
40 Drejtues Hamdi Mehmet Fjora Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Korçë
41 Drejtues Erzen Ali Cera Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Dibër
42 Drejtues Sadri Muç Ramçaj Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Dibër
43 Kryekomisar Shkelzen Enver Rexhepi Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Kukës
44 Drejtues Albert Enver Pataj Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Kukës
45 Drejtues Skender Agron Hita Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Shkodër
46 Drejtues Afrim Azis Tafa Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet në DVP Shkodër
47 Drejtues Adriatik Gezim Tafçiu Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve në DVP Lezhë.