Njoftim për anullim të seancës dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Saliu.

Njoftim për anullim të seancës dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Saliu, me funksion Drejtor i Drejtorisë së Standarteve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, njoftuar që do të mbahej ditën e hëne,  datë 09.03.2020, ora:10.00.