Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Andi Likaj

Subjekti: Z. Andi Likaj, Drejtor i Drejtorisë së Bashkëpunimit dhe Koordinimit, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Mërkurë,datë 10 Mars, ora 09:30

Trupa e Vlerësimit: Elvira Daberdaku, Ana Kapaj, Elida Liko