Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Besim Shabani

Subjekti: Z. Besim Shabani me funksion Zv/Drejtor në Drejtorinë për Sigurinë Fizike të PLSH-ve dhe familjarëve të tyre në Gardën e Republikës

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Mërkure,  datë 21.10.2020, Ora: 10.30

Trupa e Vlerësimit: Ledian Rusta, Luljeta Qoku, Sonila Kadareja.