Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Dritan Shefki Dorda

Subjekti: Z. Dritan Shefki Dorda, me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Elbasan – Korçë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Premte, datë 18/09/2020, ora 14:00

Trupa e Vlerësimit: Alban Laska, Artur Baku​, Mirela Ujkani (Miti)