Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Erion Maksuti

Subjekti: Z. Erion Maksuti,Specialist në Sektorin e Poligrafit në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E enjte, datë 20.01.2022, ora 09:30

Trupa e Vlerësimit: Elton Muça​, Marjeta Gjelaj, Nuhi Koldashi