Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ferdinand Mara

Subjekti: Z. Ferdinand Mara me funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë, Korçë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Hëne, Datë 22 /02/2021, Ora 10:00

Trupa e Vlerësimit: Marjeta Gjela, Nertila Sadedini, Kozeta Ndoi.