Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Ferzilet Osmëni

Subjekti:  Znj. Ferzilet Osmëni me funksion Specialiste në Sektorin e Poligrafit Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, Drejtoria e Përgjithshme për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Enjte, data 23.12.2021, ora 09:30

Trupa e Vlerësimit: Mirela Ujkani (Miti), Arta Lleshi, Elton Muça​