Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Gëzim Goçi

Subjekti: Z. Gëzim Goçi, Ish-Drejtor i Qendrës, në Qendrën e Mbyllur të të Huajve, në Departamentin e Kufirit dhe Migracionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, aktualisht në dispozicion të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

 

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla A, Kati 0

 

Data/Ora: E Premte, dt. 11/12/2020, ora 10:00

 

Trupa e Vlerësimit: Nertila Sadedini, Adriana Meko, Arta Lleshi