Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Gëzim Goçi

Subjekti: Z. Gëzim Goçi, Ish-Drejtor i Qendrës, në Qendrën e Mbyllur të të Huajve, në Departamentin e Kufirit dhe Migracionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, aktualisht në dispozicion të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E premte, datë 06/11/2020, ora 13:00

Trupa e Vlerësimit: Nertila Sadedini, Adriana Meko, Arta Lleshi