Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Idajet Faskaj me funksion, Drejtor në Departamentin e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë në Departamentin e Marrëdhenieve Ndërkombëtare, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Subjekti: Z. Idajet Faskaj me funksionDrejtor në Departamentin e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë në Departamentin e Marrëdhenieve Ndërkombëtare​, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Enjte,  datë 16.10.2020, Ora: 10.30

Trupa e Vlerësimit: Elvira Daberdaku, Elida Liko, Ana Kapaj.