Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Indrit Hitaj

Subjekti: Z. Indrit Hitaj, Specialist në Sektorin e Sigurisë së Personelit, në Drejtorinë e analizës dhe Kartotekës në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E enjte, datë 20.01.2022, ora 11:30

Trupa e Vlerësimit: Marjeta Gjelaj, Nuhi Koldashi, Elton Muça​