Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Luigj Vathi

Subjekti: Z. Luigj Vathi Drejtor në Drejtorinë Vendor të Kufirit dhe Migracionit, Vlorë, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Data/Ora: E mërkure, datë 19/05/2021, ora 09:30.

Trupa e Vlerësimit: Ledian Rusta, Sonila Kadareja, Luljeta Qoku​.