Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Lutfi Minxhozi

Subjekti: Z. Lutfi Minxhozi, Drejtor i Drejtorisë për Krimin Ekonomik dhe Financiar, Departamenti i Policisë Kriminale, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E hëne, datë 01.06.2020, ora 10:30

Trupa e Vlerësimit: Arta Lleshi, Adriana Meko, Nertila Sadedini