Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Muhamet Rrumbullaku

Subjekti: Z. Muhamet Rrumbullaku me funksion Drejtor i Përgjithshëm i SHÇBA-së.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E marte,  datë 17/11/2020, Ora:11.00

Trupa e Vlerësimit: Alban Laska, Mirela Ujkani (Miti), Artur Baku​