Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Pëllumb Seferi

Subjekti: Z. Pëllumb Seferi, Drejtor i Departamentit në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Mërkurë, datë 02.12.2020, ora 09:30

 

Trupa e Vlerësimit: Ana Kapaj, Kozeta Ndoi, Marjeta Gjelaj