Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Bora Vrenjo, Specialiste, Sektori i Trupës Vlerësuese, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, pranë SHÇBA-së.

Subjekti: Znj. Bora Vrenjo, Specialiste, Sektori i Trupës Vlerësuese, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik,  pranë SHÇBA-së.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E marte, datë. 27.07.2021, ora 09:30

Trupa e Vlerësimit: Arta Lleshi, Mirela Ujkani, Elton Muça