Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Elida Domi

Subjekti: Znj. Elida Domi me funksion Specialist, Sektori i Hetimit dhe Ankesave në Drejtorinë Rajonale të Sh.Ç.B.A-së Durrës- Kavajë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Enjte,  datë 25.11.2021, Ora: 09:30

Trupa e Vlerësimit: Marjeta Gjelaj, Elton Muça, Arta Lleshi