Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Erisa Llupi

Subjekti: Znj. Erisa Llupi me funksion Specialist pranë Sektorit të Poligrafit, në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E marte,  datë 05.10.2021, Ora:10.00

Trupa e Vlerësimit: Ledian Rusta, Nertila Sadedini, Artur Baku.