Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Ersa Karaj

Subjekti: Znj. Ersa Karaj me funksion Specialist, në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E mërkure,  datë 13.10.2021, Ora:10.00

Trupa e Vlerësimit: Luljeta Qoku, Sonila Kadareja, Ledian Rusta.