Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Kleada Mersinllari

Subjekti: Znj. Kleada Mersinllari, me funksion Shefe Sektori i Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar / Periodik në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Çështjeve të Brenshme dhe Ankesave

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Mërkure,  datë 27.10.2021, Ora: 13:30

Trupa e Vlerësimit: Luljeta Qoku, Ledian Rusta, Sonila Kadareja.