Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu)

 

Subjekti: Znj. Ornela Agron Dyli (Hasanbelliu), me funksion Specialist në Sektorin e Ankesave në Drejtorinë e Shërbimit Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Marte, datë 23.11.2021, ora 09:30

Trupa e Vlerësimit: Elida Liko,  Alban Laska, Ana Kapaj