Njoftim për seancë vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Caka.

Subjekti: Z. Arben Caka me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së, Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E marte,  datë: 02.06.2020, Ora: 09.30

Trupa e Vlerësimit: Adriana Meko, Marjeta Gjelaj, Arta Lleshi