Njoftim për shpallje Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Adriatik Ago

 

Njoftim për shpallje Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Adriatik Ago

Subjekti: Z. Adriatik Ago, Zv. Drejtor i Pergjithshem SHÇBA

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Data/Ora: E mërkurë, dt. 13/11/2019, ora 10:00

Trupa e Vlerësimit: Ana Kapaj​, Elvira Daberdaku, Elida Liko