Njoftim për shpallje Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Caka

Subjekti: Z. Arben Caka me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së, Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E premte, dt. 21/02/2020, ora 09:30

Trupa e Vlerësimit: Adriana Meko, Nertila Sadedini, Arta Lleshi