Njoftim për shpallje vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Frashëri, me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale Fier – Berat, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme

Subjekti: Z. Arben Frashëri, me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale Fier – Berat, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Premte, datë 02/10/2020, ora 09:00

 

Trupa e Vlerësimit: Artur Baku​, Mirela Ujkani (Miti), Alban Laska