Njoftim për shpallje vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Artan Shkëmbi

Subjekti: Z. Artan Shkëmbi me funksion Drejtor i Drejtorisë Hetimore Qëndrore, në Departamentin për Policinë Kriminale pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E premte, datë 28/02/2020, ora 10:30

Trupa e Vlerësimit: Alban Laska, Artur Baku​, Mirela Ujkani (Miti)