Njoftim për shpallje Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Edmond Papa me funksion, Shef Sektori i Sigurisë së Personelit, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, SHÇBA

Subjekti: Z. Edmond Papa me funksion, Shef Sektori i Sigurisë së Personelit, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, SHÇBA

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Hëne,  datë 28.09.2020, Ora: 09.00

Trupa e Vlerësimit: Elida Liko, Ana Kapaj, Elvira Daberdaku