Njoftim për shpallje vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Janaq Xhelili

Subjekti: Z. Janaq Xhelili me funksion Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Logjistike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (transferuar përkohësisht).

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Martë, datë 23.02.2021, ora 10:00

 

Trupa e Vlerësimit: Ledian Rusta, Luljeta Qoku, Sonila Kadareja