Njoftim për shpallje Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Oltion Shehu

Njoftim për shpallje Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Oltion Shehu

Subjekti: Z. Oltion Shehu 

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Data/Ora: E premte, dt. 8/11/2019, ora 11:00

Trupa e Vlerësimit: Marjeta Gjelaj, Ela Kerka, Ana Kapaj