Njoftim për shpallje vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Suela Bulku

Subjekti: Znj. Suela Bulku me funksion Specialist në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në “Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, pranë Ministrisë së Brendshme

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Data/Ora: E mërkure, datë 08.09.2021, ora 10:00

Trupa e Vlerësimit: Luljeta Qoku, Ledian Rusta, Sonila Kadareja