Vendim për z. Florian Sulejmani me funksion Drejtor i Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

 

Vendimi nr 130, datë 27.12.2019, korrigjuar me vendimin Nr 6/1, datë 10.02.2020, “Për Korrigjimin e gabimeve materiale në Vendim”

Nr 5/335 Prot, Datë 13.1.2020

Data e shpalljes së vendimit; 27.12.2019

Subjekti i vlerësimit: Florian Sulejmani, Drejtor i Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendim Florian Sulejmani Vendim nr 6-1 Florian Sulejmani