Vendim Nr. 4 datë 22.06.2021

Vendim Nr. 4 datë 22.06.2021 “Për unifikimin e trajtimit të rasteve të ndërprerjes së procesit të vlerësimit për subjektet e vlerësimit të liruara nga detyra nga institucionet përgjegjëse përkatëse, gjatë fazës së hetimit administrativ nga Trupat Vlerësuese të KJV”.

Vendim Nr. 4 Datë 22.06.2021