Vendim Z. Albion Sinani, Specialist në Drejtorinë për Trajtimin e Ankesave, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendimi nr.43

Data e shpalljes së vendimit: 21.07.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Albion Sinani, Specialist në Drejtorinë për Trajtimin e Ankesave, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendim Albion Sinani