Vendim Z. Andi Bahri Likaj, Drejtor i Drejtorisë së Bashkëpunimit dhe Koordinimit, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Vendimi nr.40, datë 10.03.2021

Data e shpalljes së vendimit: 10.03.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Andi Bahri Likaj, Drejtor i Drejtorisë së Bashkëpunimit dhe Koordinimit, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Vendim Andi Likaj