Vendim Z. Arben Caka, Drejtor i Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë.

Vendimi nr.23

Data e shpalljes së vendimit: 2.6.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Arben Caka, Drejtor i Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë.

Vendim Arben Caka