Vendim Z. Arben Col Dashi, Drejtor i Drejtorisë Kundër Krimeve ndaj Personit dhe Pasurisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendim Z. Arben Col Dashi, Drejtor i Drejtorisë Kundër Krimeve ndaj Personit dhe Pasurisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendimi nr.15, datë 04.03.2020

Data e shpalljes së vendimit: 04.03.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Arben Col Dashi, Drejtor i Drejtorisë Kundër Krimeve ndaj Personit dhe Pasurisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendim Arben Dashi