Vendim Z. Arben Saliu, Drejtor i Drejtorisë së Standarteve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendimi nr.19

Data e shpalljes së vendimit: 2.6.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Arben Saliu, Drejtor i Drejtorisë së Standarteve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendim Arben Saliu