Vendim Z. Ardi Veliu, Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

Vendimi nr.9, datë 07.02.2020

Data e shpalljes së vendimit: 07.02.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Ardi Veliu me funksion Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

Vendim Ardi Veliu