Vendim Z. Ardian Çipa me funksion Përgjegjës Departamenti në Drejtorinë e Formimit të Vazhdueshëm, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në Akademinë e Sigurisë.

Vendimi nr.34

Data e shpalljes së vendimit: 16.2.2021

Subjekti i vlerësimit: Z.  Ardian Çipa me funksion Përgjegjës Departamenti në Drejtorinë e Formimit të Vazhdueshëm, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në Akademinë e Sigurisë.

VENDIM ARDIAN CIPA