Vendim Z. Arsen Sinamataj, ish –Zëvendës Drejtor për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë.

Vendimi nr.27, datë 06.10.2020

Data e shpalljes së vendimit: 06.10.2020

Subjekti i vlerësimit:  Z. Arsen Sinamataj, ish –Zëvendës Drejtor për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë.

Vendim Arsen Sinamataj