Vendim Z. Artan Pajo Shkëmbi, Drejtor i Drejtorisë Hetimore Qëndrore, në Departamentin për Policinë Kriminale, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendim Z. Artan Pajo Shkëmbi, Drejtor i Drejtorisë Hetimore Qëndrore, në Departamentin për Policinë Kriminale, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendimi nr.16, datë 28.02.2020

Data e shpalljes së vendimit: 28.02.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Artan Pajo Shkëmbi, Drejtor i Drejtorisë Hetimore Qëndrore, në Departamentin për Policinë Kriminale, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendim Artan Shkëmbi