Vendim Z. Artion Duka, me funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë, Vlorë.

Vendimi nr.37

Data e shpalljes së vendimit: 08.02.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Artion Duka, me funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë, Vlorë.VENDIM ARTION DUKA