Vendim Z. Benard Ajdini

Vendim: Z. Benard Ajdini, Specialist Hetimi/Ankesash, në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave, në Drejtorinë Rajonale Vlorë – Gjirokastër, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së

Vendimi: Nr.49

Data e shpalljes së vendimit: 30.09.20201

Subjekti i vlerësimit: Z. Benard Ajdini, Specialist Hetimi/Ankesash, në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave, në Drejtorinë Rajonale Vlorë – Gjirokastër, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së.

Vendimi Benard Ajdini