Vendim Z. Besim Ramadan Shabani, Zv. Komandant të Gardës së Republikës së Shqipërisë.

Vendimi Nr.30

Data e shpalljes së vendimit: 23.10.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Besim Ramadan Shabani, Zv. Komandant të Gardës së Republikës së Shqipërisë.

Vendim Besim Shabani