Vendim Z. Besnik Latif Shehaj, me funksion Drejtor i Drejtorisë së Certifikimit dhe Shërbimeve ndaj të Tretëve në Akademinë e Sigurisë.

Vendimi nr.36

Data e shpalljes së vendimit: 17.02.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Besnik Latif Shehaj, me funksion Drejtor i Drejtorisë së Certifikimit dhe Shërbimeve ndaj të Tretëve në Akademinë e Sigurisë.Vendimi Besnik Shehaj